Logowanie do Platformy Ulotka Chmurkowo
Chmurkowo - nowoczesna platforma
internetowa
przeznaczona dla przedszkoli

Chmurkowo to więcej niż strona przedszkola
w Internecie. To platforma do ułatwiania codziennej pracy dyrektorów (ewaluacja wewnętrzna, raporty, nadzór pedagogiczny), nauczycieli (e-dziennik, czytelnia) oraz rodziców (komunikacja z przedszkolem, monitorowanie rozwoju dziecka).